Scroll Top
EVENT MANAGEMENT

ONO ŠTO TREBATE

Proces planiranja i koordinacije eventa uključuje:

 • izradu proračuna i praćenje troškova,
 • odabir idealne lokacije,
 • pribavljanje potrebnih dozvola,
 • koordinaciju prijevoza i parkiranja,
 • organiziranje govornika ili zabavljača,
 • uređenje dekora,
 • sigurnost događaja,
 • usluge cateringa,
 • koordinaciju s dobavljačima trećih strana,
 • asistencije na licu mjesta,
 • tehničku i logističku podršku,
 • planove u slučaju nužde.